7. Ewangelizacja/katecheza

Konieczność ewangelizacji i katechizacji wynika przede wszystkim z nakazu Jezusa Chrystusa, który po dokonaniu dzieła zbawienia, pozostawił swoim uczniom, a wraz z nimi całemu Kościołowi wielki nakaz ewangelizacyjny, misyjny.

 Wyrażają to słowa; „Idźcie na cały świat i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16:15). Doświadczenie codziennego życia chrześcijańskiego pokazuje, że to nie jest takie proste. Jak założyć kino parafialne? Jaki pozycje książkowe i filmowa są wartościowe dla biblioteki parafialnej? Jak zorganizować pielgrzymkę? Jak modlić się, rozmawiać z Bogiem? Jak ewangelizować w domu, w pracy i na ulicy?  Jak skutecznie nauczać z mocą Ducha Świętego? Jak, kto, co, kiedy i gdzie? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w dziale Diakonii ewangelizacja/katecheza.