5. Wspólnoty/Grupy

Parafia jest wielką rodziną. Dlatego każdy powinien zrobić wszystko co możliwe dla jej duchowego rozwoju. Warto żebyś zaangażował się czynnie w życie tej wspólnoty. Na terenie każdej parafii czekają grupy w które możesz się zaangażować.

Dlaczego warto być uczestnikiem jakiejś grupy parafialnej? Grupy parafialne tworzą małe wspólnoty ludzi, którzy  pragną pogłębiać swoją relację z Panem Bogiem. Pozwalają one na nowo odkryć Jezusa i podążać jego śladami. Twoja obecność może je bardzo ubogacić.