1. Liturgia

Słowo "liturgia” pochodzi z greki i oznacza "czynność, służbę pełnioną przez lud” (KKK 1069). Liturgia to ogół symboli, gestów i pieśni, poprzez które Kościół wyraża uwielbienie i cześć wobec Boga.

W liturgii wyrażamy po pierwsze to w co wierzymy. Po drugie, przez liturgię otrzymujemy Bożą łaskę i siłę. Jednak w samej liturgii chodzi o coś więcej niż o nas samych: chodzi o Boga. Chodzi o spotkanie z Nim do którego jesteśmy osobiście zaproszeni. Mamy nadzieję, że znalezione tu materiały pomogą Tobie w głębszym spotkaniu z Nim w liturgii.